Skip to content
Creators

Based on the treaty by Niccolo Machiavelli

Creators
Creators
Creators

Social simulation, production design
PIOTR MAGNUSZEWSKI
ŁUKASZ JARZĄBEK
BARTOSZ NAPRAWA


CENTRE FOR SYSTEMS SOLUTIONS

Directing
PAWEŁ ŚWIĄTEK

Social simulation: design

PIOTR MAGNUSZEWSKI
ŁUKASZ JARZĄBEK
BARTEK NAPRAWA
MARTA MAGNUSZEWSKA

Production
RENATA MAJEWSKA

Photographs and the poster
MIROSŁAW KOCH

NATALIA KABANOW

Internet
PIOTR SARAMA

Promotion, marketing
MARIUSZ TURCHAN

Artistic supervision
PIOTR RUDZKI

Co-production
GROTOWSKI INSTITUTE, WROCLAW
POLSKI THEATRE FOUNDATION – PT FOR THE ARTS

Cast
AGNIESZKA KWIETNIEWSKA
PAMELA PŁACHTIJ
JANKA WOŹNICKA

IGOR KUJAWSKI
TOMASZ LULEK
MICHAŁ OPALIŃSKI

Polski Theatre in the Underground

Social simulation: graphic design
BARTEK NAPRAWA

Social simulation: video
ANNA KOCH

Social simulation: texts
ŁUKASZ JARZĄBEK
MARTA MAGNUSZEWSKA
ALEKSANDRA SOLIŃSKA-NOWAK

Social simulation: programming
ŁUKASZ JARZĄBEK
WŁADYSŁAW ZOŁOTO

Moderators
PIOTR MAGNUSZEWSKI
ŁUKASZ JARZĄBEK
BARTEK NAPRAWA
MARTA MAGNUSZEWSKA
MICHALINA KUŁAKOWSKA
ŁUKASZ MAGNUSZEWSKI
KAMILA BRODACKA
WERONIKA DZIERŻYŃSKA
MAGDALENA MORAWIAK
MARTA PARZYCHOWSKA
DOMINIKA WESOŁOWSKA
PIOTR DOWNAR-ZAPOLSKI

Filming and editing
ANNA KOCH

Creators
Creators